Stationsscenen

Byggnation av Stationsscenen byggdes i samverkan med Fristad kommundel, lokala företag,
Musik i Fristad, Fristadskolan och Fristad Folkhögskola.
Här kan du läsa mer om Stationsscenens uppkomst.

Arrangemang av olika slag på stationsscenen från föreningar, Musik i Fristad,
kyrkor m.m. har genomförts med stöd och samordning av Framtid Fristad.

För bokning av stationsscenen gäller följande:

* Person som bokar bör kunna referera till ett medlemskap i Framtid Fristad, antingen genom ett företag, en förening eller en kyrka.
Hyran av Scenen ingår i medlemsavgiften till Framtid Fristad.
* Person som bokar ansvarar för nyckeln till Scenen. Nyckeln hämtas och lämnas i nära anslutning till bokningstillfället hos FRIBO.
* Person som bokar ansvarar för att Scenen lämnas i samma skick (eller bättre…) som innan. I händelse av skada på själva Scenen eller dess utrustning måste detta rapporteras i samband med lämnande av nyckeln.

Kontakta FRIBO! För kontaktinformation och öppettider se www.fribo.nu
Det går även ringa direkt till Kjell-Ove Sethson 0709-550436.