Välkommen till

Framtid Fristad

Föreningen som verkar för en fortsatt
positiv utveckling av Fristadbygden!

Filmer från Fristadbygden

Från stationsscen till aktivitetspark

stationsscen_aktivitetspark

Samrådsarena Norr

Äldreboende i Fristad

Fristad Folkhögskola

Bergtäkt

Konst i Fristad

Förena vardagsmotion med närkultur!

Vår lokaltidning

Fristad Runt

Vandra i Fristad

Leder och stigar i bygden