Frågor och svar

Vilka är Framtid Fristad?

Framtid Fristad är en paraplyorganisation för Fristadbygden som vill fungera som ett nätverk för föreningar, företag och trossamfund. Framtid Fristad vill agera för allas bästa.

Vad gör Framtid Fristad?

Framtid Fristad försöker att fånga upp frågor och önskemål som är viktiga för människor i Fristadbygden. Från Frufällan till Borgstena och från Tämta till Tärby.

Vilka jobbar i Framtid Fristad?

Framtid Fristad är dess medlemmar: föreningar, företag och trossamfund.
Av de människor som finns inom dessa väljs i demokratisk ordning en styrelse vid varje årsmöte. Bortsett från en anställning på 10% under 2018, bekostat av Borås Stad, så sker allt arbete ideellt.

Vart vänder jag mig om jag har en idé kring Fristadbygden?

Det går utmärkt att höra av sig till info@framtidfristad.se

Vart vänder jag mig om jag har en fråga som rör mitt närområde?

Tag kontakt med den person som sitter i ortsrådet för ditt område.
Om du inte vet vem det är så går också bra att höra av sig till info@framtidfristad.se

Jag tycker att vandringslederna behöver röjas bättre. Vem vänder jag mig till då?

En del av vandringslederna har Framtid Fristad varit med och tagit fram. Men för alla gäller att det är kommunen som ansvarar för skötsel. Borås stads synpunktshantering hittar du här:
Borås Stad synpunkter och felanmälan.