Styrelsen Framtid Fristad

Styrelsen i Framtid Fristad består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Vi vill att sammansättningen av styrelsen skall vara bred, så att den speglar och tar tillvara våra medlemmars intressen.
Idag finns det i styrelsen representanter från såväl företag, ideella organisationer som från kyrkan. Styrelsen har en jämn fördelning av kvinnor och män, och åldersfördelning spänner över närmare 50 år. Geografiskt kommer vi från såväl Fristad som från bygden runt omkring.

Stadgar och Årsmöteshandlingar:
Stadgar Framtid Fristad
Årsstämma 2016
Årsstämma 2017
Årsstämma 2018
Årsstämma 2019
Årsstämma 2020
Årsstämma 2021
Årsstämma 2022
Årsstämma 2023

 

Årsstämman för 2023 är satt till
Måndag 20 mars 18:30
Plats: Högtidssalen, Fristads folkhögskola.
Möteshandlingar hittar du här:

Dagordning
Årsbokslut

Maila styrelsen:

ledamöter

Niclas Jiseborn

ordförande

Gabriel Öien

vice ordförande/supp

Linda Bodén

kassör

Mari Leo

sekreterare

Frida Helsing Ohlsson

ledamot

Magnus Olofsson

ledamot

Bernth Ternander

ledamot

Petra Sund

ledamot

Monica Sandbecker

suppleant