Styrelsen Framtid Fristad

Styrelsen i Framtid Fristad består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Vi vill att sammansättningen av styrelsen skall vara bred, så att den speglar och tar tillvara våra medlemmars intressen.
Idag finns det i styrelsen representanter från såväl företag, ideella organisationer som från kyrkan. Styrelsen har en jämn fördelning av kvinnor och män, och åldersfördelning spänner över närmare 50 år. Geografiskt kommer vi från såväl Fristad som från bygden runt omkring.

Stadgar och Årsmöteshandlingar:
Stadgar Framtid Fristad
Årsstämma 2016
Årsstämma 2017
Årsstämma 2018
Årsstämma 2019

Maila styrelsen:

Ledamöter

Linda Bodén

ordförande

Annika Lilja

vice ordförande

Sune Ström

kassör

Linda Andersén

Daniel Castor

Karina Ek

Gabriel Öien

Mikael Linge

suppleant

Ingalill Stensson

suppleant