Vem kan bli medlem

Vårt uppdrag

Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag, nämligen att bevaka dina och Fristadsbygdens intressen.
Vårt uppdrag är att förmedla vad Fristadsborna tycker i viktiga gemensamma frågor och att arbeta för en positiv utveckling av Fristadsbygden.  Därför är “för allas bästa!” ledorden som Framtid Fristad strävar att efterleva.

Tycker du det är viktigt att det finns ett språkrör/remissinstans här i Fristadbygden som du kan vända dig till, som har kontakter med Borås Stad, organisationer och myndigheter? Vill du vara med/hålla dig uppdaterad när det händer något i bygden, känna gemenskap och samhörighet?

I så fall är det en god idé att stödja Framtid Fristad genom att bli medlem!
Här finns medlemsansökan i pdf>>

Vem kan bli medlem?

Alla företag, föreningar och trossamfund i Fristadsbygden.
Här hittar du våra företagsmedlemmar och våra föreningsmedlemmar

Vad får du för medlemsavgiften?

Du får chans att annonsera på hemsidan, vårt ansikte utåt www.framtidfristad.se
Du får använda stationsscenen utan kostnad.
I och med att nästan alla boende i Fristadbygden är medlem i minst en organisation eller arbetsplats som är ansluten till Framtid Fristad, så är det lätt för dig som i Fristad att låna scenen vid behov.
Du får medlemsinformation direkt till din emailadress.
Du får inbjudan till Framtid Fristads frukostmöten för att äta en god frukost och träffa andra och lyssna till aktuella föreläsare.
Du får inbjudan till stormöten då vi bjuder in politiker och tjänstemän från Borås Stad
Du får inbjudan till olika studiebesök på andra medlemsföretag och föreningar.
Du kan delta i olika nätverk och arbetsgrupper om du vill vara med och påverka för att skapa en trygg och utvecklande miljö för alla.
Du kan se rapporter och reportage på hemsidan!

Framtid Fristad har också goda kontakter med media och tipsar gärna!
Snabbast når du någon i styrelsen på info@framtidfristad.se !

Vad kostar det?

Medlemsavgift för 2023
Föreningar 150 kr
Företag 500 kr

Serviceavgift för 2023 (avdragsgill)
Föreningar: kostnadsfritt
Företag, 1 anställda: kostnadsfritt
Företag, 2-10 anställda: 500 kr
Företag, 11-  anställda: 1500 kr

Avgiften faktureras i januari/februari

Hur blir jag medlem i Framtid Fristad?

E-posta till info@framtidfristad.se
Uppgifter vi behöver är: Företagsnamn/förening, faktureringsadress och antal anställda.
Kontaktpersons namn, telefon och e-postadress.

Varmt välkommen du också!