Stationsscenen Fristad

Bakgrund

Ja, det var ett spännande projekt vi drog igång 2008. En utveckling av stationsparken låg i linje med utveckling av torget och FRIBO:S ombyggnation och renovering av Fristad station. Ulf Holmestrand uttryckte drömmen om en scen för musik och kultur, en ”hemmaplan” för Musik i Fristad. Precis som Fristad GoIF har sin hemmaplan på Heden.

I Framtid Fristad såg vi ett behov av en tydligt markerad samlingspunkt för arrangemang som vårmarknad, trädtändning, julmarknad m.m.. Körer, band, gudstjänster, skolarrangemang, sommargympa var flera användningsområden vi såg framför oss. Rita Johansson, då kommundelschef, gillade idén direkt och stöttade projektet engagerat.

Platsen i parken är tänkt som en tydlig punkt i ändan av ett stråk mellan torget och stationen. En axel som idag är så fint förstärkt med vår fina KNOT.

Utvecklingen och designen på stationsscenen bidrog Torsten Hild förtjänstfullt med. I kombination med Fristad Byggs konstruktör för konstruktioner i KL-trä utvecklade de en robust liten ask med en spännande och spänstigt veckad takkonstruktion. Taket har sig utgångspunkt i tälten på Fristads vapen som också pryder locket/luckan på ”asken”.

Takkonstruktionen med sin stora överkragning över det utfällda scengolvet var en konstruktionsmässig utmaning. Den utgör faktiskt ett exempel på avancerad skalkonstruktion över pelarfria ytor i en rykande färsk handbok för konstruktörer, lite kul.)

Färgsättningen av scenen gjordes tillsammans med demokratirådet på Fristadskolan åk 7-9. De mötte stadsarkitekt Tomas Rossing och scenarkitekt Torsten Hild och tog fram förslag som de sedan beslutade om i demokratirådet. Fristad Byggvaror stod för färgen och målade gjorde elever från Fistadskolan, Borgstenaskolan och folkhögskolan med stöd av FRIBO:s duktiga fastighetsskötare.

Summa summarum blev det en hållbar byggnad, med nytänkande och tydlig förankring i bygden.

Sponsorer

Vi som engagerat bidrog till projektet som sponsorer med både arbete och material:

 • Fristad kommundel (Ekonomiskt bidrag 150.000 kr, vilket täckte materialpaket KL-trä/massivträkonstruktion.)
 • 2 Hild, Torsten Hild (Arkitektur och design.)
 • Fristad Bygg (Projektledning, konstruktionsberäkningar, CAD-ritnngar, arbetsledning, montage av massivträkonstruktion och snickerier, kran och byggställning.)
 • Fristadbostäder/FRIBO (Markarbeten för grundläggning och målningsarbeten.)
 • Fristad Byggvaror (Färg och div. byggvaror.)
 • Fristad Rör och El (Elarbeten och belysningsarmaturer.)
 • Fristad Bleck och Plåtslageri (Material och plåtarbeten)
 • Alingsåstak (Takpapp och arbete.)
 • Svensk Trädesign (Fristad vapen på framsidan.)
 • Demokratirådet Fristadskolan (Färgdesign.)
 • Fristadskolan, Borgstenaskolan och Fristads Folkhögskola (Arbete och målning.)

Till detta kommer nu de företag som i samma fina anda bidragit med komplettering av belysning i Ledteknik och Total El i Fristad.

/Peter Serrander, Fristad Bygg
30 maj 2017.