Stormöte med politikerna

Stormöte 2017

Måndag 13 november 18:30 bjöds det in till stormöte inne i Missionskyrkan. Inbjudna var företrädare för våra riksdagspartier. Dessa slöt upp mangrant. Bra! Under ledning av moderator Erik Jullander från Borås tidning fick de svara på hur de tänker kring Fristadbygden de närmast kommande åren. Inbjudna till mötet var även företrädare för Trafikverket. Olyckligtvis tackade de nej till att medverka.

Inför stormötet uppmanades alla som ville att skicka in frågor som man ville ha svar på eller höra en diskussion kring under kvällen. Utifrån det inkomna materialet formulerades kvällens tre huvudfrågor. Dessa rörde planerna på en ny idrottshall i Fristad, trafiksäkerheten i och kring Fristad, samt den tilltänkta aktivitetsparken på andra sidan järnvägen.

Paneldebatt

Under kvällens första del var det en paneldebatt där de förberedda frågorna debatterades. Debatt blev det just inte så mycket av, då det i de flesta frågor rådde en stor samstämmighet bland politikerna. Samtliga såg ett troligt startdatum för byggandet av idrottshallen någon gång 2018-2019. Vad gäller trafiksäkerhet så var de alla eniga om behovet av att se över och åtgärda bristfälliga järnvägskorsningar (över- och underfarter). Likaså att vi skall ha säkra gång- och cykelvägar både inne i samhället och längs våra landsvägar. Aktivitetsparken såg man också unisont mycket positivt på. På den sistnämnda punkten hade de olika partierna lite olika tidsplan, men skillnaderna var mycket måttliga. Det blev under kvällen tydligt att även politikerna hade sett ett klart värde av att ha med företrädare för Trafikverket på plats. Många frågor låg ju direkt eller indirekt under deras ansvarsområde.

Mingel

Kvällens andra del inbjöd till mingel och chans till mer direkt samtal med politikerna. Här kunde man fortsätta en tråd från kvällens första del, eller passa på att fråga det som låg just sitt eget hjärta närmast. En hel del av de uppemot 150 personer som var där under kvällen stannade kvar och tog den möjligheten. Andra nöjde sig och (gissningsvis) drog sig hemåt för att kolla in kvällens bragdmatch i fotboll.

Stort tack alla som var med och gjorde den här kvällen bra!

Här finns länk till ett radioinslag i radio 7-härad från kvällen.
Här finns bildlänk till reportage i Borås tidning från kvällen.

 Stormötet hölls den 13:e november kl.18.30 i Missionskyrkan.
Mingel från 18:00. Kaffe och fika fanns att köpa i caféet.