Samrådsarena Norr

Tema: Bergtäkten i Fristad

Uppdaterad 23 augusti 2023


Film och Borås stad skrivelse

Film - ingen bergtäkt i fristad

Nej till bergtäkt i fristad

Filmskapare Josef Bränvik har i samarbete med Framtid Fristad gjort en film som är inskickad till Miljödomstolen i Vänersborg. Du kan se filmen HÄR

Borås stad yttrande på bergtäkt

Yttrande över ansökan för bergtäkt på fastigheten Fristads Prästgård 1:115 i Borås kommun

Borås Stad har den 21/8-2023 lämnat in sitt yttrande på Bergtäkten i Fristad. Du kan läsa yttrandet HÄR


Fristad församling och protestlista

Framtid Fristad får just nu en del frågor gällande den bergtäkt som har ansökts om tillstånd för på Fristad Prästgård 1:115. Vi i föreningen delar den oro som många ger uttryck för och är mycket bekymrade över de konsekvenser en bergtäkt skulle få för Fristadbygden. I samarbete med projektgruppen som verkar mot den planerade bergtäkten (kontaktuppgifter längst ner på sidan) har vi gjort en protestlista och samlar just nu in namnunderskrifter. Vi kommer skicka in listan samt en skrivelse med våra synpunkter till mark- och miljödomstolen i Vänersborg innan den 5 juli.

Fristad församling yttrande bergtäkt

Här kan du läsa Fristad församlings yttrandet i sin helhet.

Fristad församling delar Framtid Fristads oro, mer om deras arbete i frågan kan du läsa HÄR


PROTESTLISTA MOT BERGTÄKT I FRISTAD

Vill du också protestera mot en bergtäkt i Fristad/Gingri? Välkommen att bidra med din namnunderskrift!

Det tänkta området för bergtäkten utmed länsväg 1803

Det tänkta området för bergtäkten utmed länsväg 1803

Bergtäkten är tänkt att vara belägen en bit från Fristads kyrka, utmed länsväg 1803 och ned i sluttningen mot Gingri och kommer vara aktiv i 25 år. I täkten ska bedrivas verksamhet varje vardag 07.00 – 16.00. Sprängningar kommer ske 6 – 8 gånger per år. Knackning och krossning av sten kommer att ske dagligen.

Det här är direkta effekter som en bergtäkt innebär för vår närmiljö:

  • sänkt grundvatten för många fastigheter och därmed sinande brunnar
  • försämrad luftkvalitet på grund av dieselaggregat som kommer vara igång alla vardagar
  • konstant buller och damning
  • ökning av transporter med tung trafik
  • sänkning av mark- och fastighetsvärden, och gör Fristad/Gingri mindre attraktivt
  • påverkan på djur och natur
  • befintliga verksamheter kan behöva flytta alternativt stänga
  • eventuellt fler oförutsägbara effekter på grund av klimat- och miljöpåverkan

En bergtäkt hämmar Fristads expansion och riskerar leda till att serviceorten blir en mindre attraktiv plats att bosätta sig på. Den bidrar inte heller med någon ekonomisk utveckling för orten och ger oss inte några arbetstillfällen.

Kan vi tillåta en ensam aktör påverka en hel bygds framtid?
Tack! Vi uppskattar ditt bidrag!

Hälsningar
Projektgruppen mot bergtäkten i samarbete med Framtid Fristad

Källa: MMDs mål nr M 5256-21. Ansökan, som är offentlig handling, finns i sin helhet att läsa hos aktförvaltaren i Borås Stad. För kontaktuppgifter kontakta Framtid Fristad info@framtidfristad.se

Synpunkter skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se . Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress. Ange också domstolens målnummer M 5256-21.

Obs! När du skrivit under namninsamlingen kommer ett mail skickas till din angivna e-postadress där du behöver bekräfta att det är du som skrivit under namninsamlingen. Det är viktigt att du bekräftar detta så din namnunderskrift kommer med på listan.

Skriv på namninsamlingen


Möte Fristads folkhögskola, måndag 30 sep 2019

Möte Fristad Folkhögskola

Tack till alla som var med vid mötet i Folkhögskolan kring den planerade Bergtäkten. Vi var en bit över 100 personer på plats för att diskutera situationen och se vilka vägar som finns framåt. Gott!

Här finns en länk till minnesanteckningar från mötet.

Här finns en länk till filminspelningen som gjordes under kvällen.

För er som vill fortsätta engagera er i frågan hänvisar vi till arbetsgruppen “Bergtäkt”.
Heléne Redig, helene.redig@parker.com
Niklas Rydin, niklas.rydin@tingstad.se
Andreas Jansson, andreas.j@nsson.nu

Här hittar du länk till arbetsgruppens material.

Återigen: Stort tack för att du var med och gjorde din röst hörd!