Spår och leder

Det har hänt mycket med våra vandringsleder de senaste åren. Fristad är ju omgärdad av en fantastisk natur, och det är riktigt roligt att vi har så många möjligheter till en promenad eller en löprunda på bra underlag i omväxlande vegetation.
Här nedan är lite av det som har hänt de senaste åren med våra vandringsleder.

CYKEL OCH VANDRINGSLED MELLAN FRISTAD OCH BORGSTENA –Karta
Det finns en cykel- och vandringsled mellan Fristad och Borgstena med kulturhistorisk information och vägvisare längs vägen.
Leden har tillkommit genom ett samarbete mellan bl.a. hembygdsföreningar och markägare.
För vidare information tag kontakt med Sten Björkman, Vagnhistoriska museet i Komlösa. info@vagnsmuseet.com

MUNKÅNS DALGÅNG –Karta
Vandringsleden mitt i Fristad i Munkåns dalgång invigdes 17 maj 2014. Den är 2,2km lång, och den sträcker sig från Fristads Folkhögskola ner till gamla landsvägen. Därifrån kan man sedan förlänga vandringen till badvikarna vid Öresjö,
mot naturreservaten Mölarps ö/ Kröklings hage eller till det nyrestaurerade Fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö. Vandringsleden Munkåns Dalgång är försedd med flera informationstavlor,
fina broar och spångar.
Informationstavla Munkåns dalgång.

STRANDPROMENADEN
Strandpromenaden längs Öresjös norra strand invigdes 29 augusti 2017. Ett samarbete mellan Framtid Fristad och Borås Stad. Nu är det möjligt att gå torrskodd längs sjökanten hela vägen mellan Buxbomen och fågeltornet.