FriParken

FriParkenframtidens mötesplats i Fristad

I Fristad finns det idag måttligt med anpassade områden för barn och unga. Vi har ett antal lekplatser och vi har ett pyttelitet inomhusbad. Vi har en allmän idrottsplan och två fullbokade idrottshallar. Munkågården tar emot en hel del ungdomar. Men vi saknar en plats som kan tjäna både som en plats för olika aktiviteter och som en plats att bara vara på. Oavsett ålder.

Vi har gått ut till ett antal barn och unga och frågat vad de skulle vilja ha i Fristad som inte redan finns. Beroende på ålder så var det lite olika svar, men det fanns en del gemensamma nämnare. “Rörelse” och “samlingsplats” läser vi in i ganska många av förslagen. Av detta kom tanken på FriParken fram. En aktivitetspark som samlar många olika möjligheter att aktivera sig, samtidigt som den ligger i en skön miljö. Kan vi skapa en park, en oas i Fristad centrum, dit både det aktiva barnet/ungdomen och den fikasugne föräldern vill? Vi tror det.

Här finns en länk till en pdf med lite mer info. Både i text och bild. Kika gärna!

Även om det ännu inte syns så mycket, så är arbetet med det här projektet redan igång. Borås stad har gjort en första röjning av området. Ett nytt planförslag för området håller på att arbetas fram. Trafikverket skall påbörja arbetet med en tunnel under järnvägsspåren mellan Stationsparken och ytan där Friparken skall ligga. Arbetsstart för denna tunnel är vecka 20 år 2021. I och med att Borås Stad fyller 400 år 2021, så hoppas och tror vi att mycket kommer att hända då, även när det kommer till Friparken.

Om du tycker det här verkar intressant, och dessutom skulle vilja vara med och inspirera och påverka så får du gärna höra av dig.
Antingen via mail till info@framtidfristad.se, eller direkt till Linda Bodén, som är sammankallande kring FriParken.