Vill du bli medlem?

Vårt uppdrag
Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag. Vi bevakar dina och Fristadsbygdens intressens
Vårt uppdrag är att förmedla vad Fristadborna tycker i viktiga gemensamma frågor och arbeta för en positiv utveckling av Fristadbygden – för allas bästa!

Tycker du det är viktigt att det finns ett språkrör/remissinstans här i Fristadbygden som du kan vända dig till, som har kontakter med Borås Stad, organisationer och myndigheter?
Vill du vara med/hålla dig uppdaterad när det händer något i bygden, känna gemenskap och samhörighet?

Stöd Framtid Fristad genom att bli medlem!
Här finns medlemsansökan i pdf>>

Vem kan bli medlem?
Alla företag, föreningar och trossamfund i Fristadbygden.

Vad får du för medlemsavgiften?
Du får
 chans att annonsera på hemsidan, vårt ansikte utåt www.framtidfristad.se
Du får (utan kostnad) använda hemsidans kalender.
Du får använda stationsscenen utan kostnad.
Du som privatperson i Fristad som vill låna scenen tar enklast kontakt med en förening
eller arbetsplats som är medlem och där du själv är engagerad, så löses det enkelt.
Du får medlemsinformation direkt till din emailadress.
Du får inbjudan till Framtid Fristads frukostmöten för att äta en god frukost och träffa andra och lyssna till aktuella föreläsare.
Du får inbjudan till stormöten då vi bjuder in politiker och tjänstemän från Borås Stad
Du får inbjudan till olika studiebesök på andra medlemsföretag och föreningar.
Du kan delta i olika nätverk och arbetsgrupper om du vill vara med och påverka för att skapa en trygg och utvecklande miljö för alla.
Du kan se rapporter och reportage på hemsidan!

Framtid Fristad har också goda kontakter med media och tipsar gärna!
Snabbast når du någon i styrelsen på info@framtidfristad.se !

Vad kostar det?
Medlemsavgift för 2023
Föreningar 150 kr
Företag 500 kr

Serviceavgift för 2023 (avdragsgill)
Föreningar: kostnadsfritt
Företag, 1 anställda: kostnadsfritt
Företag, 2-10 anställda: 500 kr
Företag, 11-  anställda: 1500 kr

Avgiften faktureras i januari/februari

Hur blir jag medlem i Framtid Fristad?
Emaila till info@framtidfristad.se
Uppgifter vi behöver är
Kontaktperson Namn, telefon och emailadress
Företagsnamn/förening Faktureringsadress, antal anställda.

Varmt välkommen du också!