Konst i Fristad

Konst i Fristad
Förena vardagsmotion med lite närkultur!
Vi har valt att berätta om offentliga konstverk som med olika uttryck och i olika material smyckar Fristad. Vad inspirerade konstnären? När och varför hamnade de här i Fristad? Häng med på konstpromenad och upptäck de konstverk som finns nära. Bli konstvetare på hemmaplan!

Foldern Konst i Fristad.
Här finns länk till foldern Konst i Fristad där du hittar mer allmän information.
Kartor. Rutter mm. Läs den på nätet eller skriv ut den. Om du hellre vill ha in- och utsida för sig, så kommer de här:
Länk till utsida.
Länk till insida.

Konstverkens tidsaxel.
Här hittar du länk till en tydlig tidsaxel över verken som är med på rundan “Konst i Fristad”. När och varför kom vart och ett av dem till Fristad?

En snabb kom-igång:
Sök efter appen Shuttle på Play butik (android) eller App Store (Iphone). Appen är gratis.
Installera och öppna appen.
Shuttle innehåller flera rundor i Sverige. Skrolla ner till rundan “Konst i Fristad” och klicka på den. Tryck på “starta”. En karta syns. Här ser du var alla konstverken finns, numrerade i en tänkt slinga. Zooma gärna. Slingan börjar i stationsparken, men du kan börja var du vill på slingan.

De allra flesta konstverk finns på offentliga platser eller i lokaler som oftast är upplåsta. Några undantag finns.
För att komma åt följande konstverk, kontakta Kyrkans Hus på 033 – 22 23 00

16: Fristadmotiv, olja av Jon-Ove Stappe
18: Bibliska personer, träskulpturer av Ivar Lindecrantz
19: Dopgobeläng, väv av Gunilla Sjögren
20: Trifolium, ljusbärare av Eva Hild
23: Ömhetens Gudsmoder, ikonmålning av Erland Forsberg
24: Diary/dagboksblad, keramik av Eva Hild

Mycket nöje!

OBS! Tidigare användes appen “Tidsmaskinen” för att gå Konst i Fristad. Den appen fungerar inte längre till vår runda.