Styrelsen Framtid Fristad

Styrelsen i Framtid Fristad består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.
Styrelsesammansättningen skall vara bred, så att den speglar och tar tillvara våra medlemmars intressen.
I styrelsen finns idag representanter för Citybutikerna, Fribo, Fristads Bleck & Plåtslageri, Knallemonter, Lions Fristad samt Fristads församling, Svenska kyrkan.

Stadgar och Årsmöteshandlingar:
Stadgar Framtid Fristad
Årsstämma 2016
Årsstämma 2017
Årsstämma 2018

Maila styrelsen:

Ledamöter

Linda Bodén

ordförande

Annika Lilja

vice ordförande

Sune Ström

kassör

Kjell-Ove Sethson

sekreterare

Linda Andersén

Mikael Bertilsson

Daniel Castor

Maria Johansson

suppleant

Jacob Landegren

suppleant