Skola & Ungdom

Utbildning - nyckeln till framgång:

Våra barn och ungdomar är bland det viktigaste vi har när vi talar om framtid och utveckling. För att skapa möjlighet till fortsatt utveckling och för att säkerställa en bra livsmiljö med hög kvalité så är kompetens och utbildning i alla former en nödvändighet.

Därför ser vi inom Framtid Fristad det som en extra viktig del av vår verksamhet att arbeta med frågor som rör just skola och ungdom. Vi skall vara med och påverka politiker och beslutsfattare i utbildningsfrågor. Därtill skall vi arbeta aktivt för att stötta skolor och föräldraföreningar så vi säkerställer en hög utbildningskvalité och bra trivsel på våra olika skolor.

Borås Stad har en vision som ska inspirera allt arbete i kommunens förskolor och skolor "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Vi delar denna vision och driver därför olika projekt som skall bidra till att ge våra ungdomar en bra värdegrund och lust till utbildning. Som exempel på projekt så arrangerar vi tillsammans med Fristad Folkhögskola en årlig föreläsning för elever i åk 7-9 på Fristadskolan. Som föreläsare bjuder vi in kända personer såsom Paulo Roberto, Martin Lidberg och nu senast kartläsaren Tina Thörner. De berättar om sina liv och de erfarenheter de samlat på sig, samt om de utmaningar de tvingats övervinna för att nå sina högt uppsatta mål.

Om du klickar på länkarna till vänster så kan du läsa mer om våra olika skolor och verksamheterna kring dessa.

Har du idéer utifrån ditt engagemang för området Skola och Ungdom kontakta: Torsten Hild, 2hild@bornet.net

 

Vill du vara med i vår arbetsgrupp ?

kontakta info@framtidfristad.se så förmedlar vi ditt intresse.