Kultur & Fritid

Inom fokusområdet har ett antal projekt redan bedrivits utifrån den plattform för samverkan som Framtid Fristad erbjuder. Respektive projekt har haft sina egna projektgrupper som bl.a har åstadkommit:

Vandringsled

Cykel- och vandringsled mellan Fristad och Borgstena med kulturhistorisk information och vägvisare längs vägen. För vidare information tag kontakt med Sten Björkman, Vagnhistoriska museet i Komlösa. info@vagnsmuseet.com
Leden har tillkommit genom ett samarbete mellan bl.a. hembygdsföreningar och markägare.

Vandringsleden mitt i Fristad i Munkåns dalgång
är 2,2 km. Den sträcker sig från Fristads Folkhögskola
ner till gamla landsvägen. Därifrån kan man sedan förlänga vandringen till badvikarna vid Öresjö, 
mot naturreservaten Mölarps ö/ Kröklings hage eller till det nyrestaurerade Fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö.
Vandringsleden Munkåns Dalgång är försedd med flera informationstavlor, 
fina broar och spångar. (Invigdes 17 maj 2014).

Stationsscenen

Bokning av scenen

Byggnation av Stationsscenen byggdes i samverkan med Fristad kommundel, lokala företag,
Musik i Fristad, Fristadskolan och Fristad Folkhögskola.

Arrangemang av olika slag på stationsscenen från föreningar, Musik i Fristad,
kyrkor m.m. har genomförts med stöd och samordning av Framtid Fristad.

Scenen Stationsparken sommar.jpg

Kulturkvällar

Kulturkvällssamarbete med Fristad Folkhögskola för att sätta Fristadbygden på kartan
med en extra spännande gäst att få lyssna till. 

 

Om du brinner för området Kultur och Fritid eller Turism kontakta;
Jörgen Röllgård 073-801 23 00 alt. jorgen.rollgardh@svenskakyrkan.se.

Vill du vara med i vår arbetsgrupp ?

Kontakta info@framtidfristad.se så förmedlar vi ditt intresse.