Framtid Fristad

Vår vision

Vi i Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag. Vi ska samverka för en fortsatt positiv
utveckling av Fristadbygden och aktivt medverka till att skapa en trygg och utvecklande miljö.
Detta tror vi sker på bästa sätt i ett nära samarbete mellan skola, företagande,
föreningsliv och trossamfund. Ett samarbete som alla vinner på.  Vi agerar för allas bästa.

Inom 5 år är vi boende i Fristadbygden kommunens mest nöjda invånare.
Näringslivet blomstrar och vi har väl anpassade kommunikationer och samhällsservice.
Framtid Fristad har regelbunden samverkan med Borås Stad och övriga nätverk i tätorterna runt omkring Borås.
Vi har fungerande arbetsgrupper som tar vara på många olika intressen inom vår bygd.
Arbetsgruppernas engagemang och kunskap har resulterat i flera lyckade utvecklingsprojekt.

I Fristadbygden talar vi med stolthet om vår livskvalitet och vår drivkraft för att skapa en trygg
och utvecklande miljö för alla.

Vår verksamhetsidé

Vi försöker alltid lyssna av vad våra invånare, föreningar och företag i bygden tycker och tänker.
Detta gör vi genom att vara synliga i så många lokala evenemang som möjligt.
Vår förhoppning är också att vara ett gott samarbete och stöd i skola och ungdomsverksamheter.
Men lika viktigt för oss att lyssna inåt är att lyssna och hålla koll utåt.
Vad planeras i vårt geografiska område då det t ex gäller skolor, vägar eller bostäder?
Vi i Framtid Fristad har regelbundna kontakter med tjänstemän och politiker i Borås Stad och övriga nätverk i tätorterna runt omkring staden.

Framtid Fristad Ekonomisk förening är en sammanslutning inom företagande, föreningsliv, kyrkor, trossamfund och vuxenbildning med övergripande syfte, att till medlemmarnas gagn sätta Fristadbygden på kartan, kopplat till alla de goda värden som vi vill att Framtid Fristad ska stå för.

Framtid Fristad bildades i mars 2007 i diskussionerna efter en företagsmässa i Fristad. Fler intresserade anslöt och såg möjligheterna i en gemensam satsning. Vi finns tack vare att föreningar, företag, köpmän och kyrkor, utifrån ett gemensamt engagemang, för allas bästa, ville stärka bygden och Fristad som tätort.

 

Panel.text.700.jpg

Salen.text700.jpg

Tårtätning.700.jpg