Allt är möjligt!

Framtid Fristad vill fungera som en plattform för olika idéer, tankar, engagemang som verkar för ett gott Fristad. Dessa idéer tankar och engagemang tror vi att du har. Det kan röra sig om korta punktinsatser, som ex. att ordna en konsert. Det kan röra sig om projekt över en längre tid, som ex. att anlägga en fotbollsgolfbana. Det kan också röra sig om längre uppdrag, som ex. att sitta i ett ortsråd eller en arbetsgrupp kring trafiksituationen. Det finns så många möjligheter på så många nivåer. Passa på att göra något du brinner för!

Nedan ser du ett urval av olika projekt, arbetsgrupper och nätverk som drivs via Framtid Fristad. Vad blir nästa spännande projekt?

Vi hoppas att Framtid Fristad skall kunna vara en möjliggörare för goda idéer och engagemang för Fristadsbygden.